Kamis, 30 September 2010

Catatan-Catatan Spiritual Ulama - Part I

Catatan-Catatan Spiritual Ibnu Taimiyah

RM. 45.00Sang Pencerah
Novel-Novel Pencerah - Part IIRM. 22.00


RM.35.00


RM.32.00


RM. 34.00


RM. 33.00Manusia-Manusia Hebat - Part II

RM. 70.00


RM.50.00


RM. 40.00


RM. 32.00Inspirasi & Pengembangan Diri - Part IRM. 35.00

RM. 32.00

RM. 40.00

RM. 65.00

RM. 32.00Buku Pintar - Part II


Buku Pintar Transaksi Syariah

Banyak buku yang menguraikan sistem ekonomi syariah, tetapi tidak untuk masalah penyelesaian sengketanya. Buku yang ditulis oleh seorang pakar fikih Syafi’i ini memberi Anda bukan sekadar konsepsi sistem ekonomi syariah. Lebih dari itu, buku ini memberi Anda panduan menyelesaikan setiap kemungkinan sengketa yang terjadi dalam setiap transaksi bisnis.

Melalui buku ini, Anda akan menemukan penjelasan seputar konsep dan panduan penyelesaian sengketa transaksi:

sharf (jual-beli valas),
al-qardh (pinjam-meminjam),
al-mu‘âmalât al-mashrafiyyah (perbankan),
ta’mîn (asuransi),
hibah,
al-ijârah (sewa-menyewa),
hawâlah (pemindahan utang),
taflîs (pailit), dan
wakâlah (pelimpahan kuasa).

Inilah buku yang patut Anda baca untuk menjamin setiap transaksi yang Anda jalankan
sesuai dengan tuntunan syariah dari awal hingga akhir.


Harga - RM. 70.00


Kajian Al-Quran
Sebuah Karya Monumental
Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal

"Saya pribadi betul-betul telah mendapat banyak sekali pencerahan dari tesis tersebut yang melebehi karya-karya akademis lain di tingkat S-2 dan S-3 yang pernah saya bimbing dan ujikan selama ini."

PROF. DR. ABDUL HAYY AL-FARMAWI
Guru Besar Ilmu Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo


Harga - 75.00


Rabu, 29 September 2010

Koleksi Fikih KontemporerSebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad
Menurut Al-Quran dan Sunnah


1344 Halaman - Harga RM. 180.00


Filsafat Pendidikan Islam
Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

552 Halaman - Harga RM. 70.00


Buku Pintar - Part IRM.80.00


RM. 85.00


RM. 75.00


RM. 130.00RM. 55.00Islam Menjawab!


RM. 33.00


RM. 75.00


RM. 75.00


Muffler Palestine
Net Muffler - RM. 30.00


Sweater Intifadhah
Sweater Intifadhah

Warna: Hitam, Kelabu dan Putih

Harga: RM. 50.00Pendidikan Anak Islam - Part IRM. 23.00


RM. 20.00RM. 75.00

RM. 45.00
Selasa, 28 September 2010

100 Orang Paling Berpengaruh Di Dunia Sepanjang Sejarah


100 Orang Paling Berpengaruh Di Dunia Sepanjang Sejarah

622 Halaman, Harga RM8
5.00Bacaan Berkualiti dan Membina Untuk Anak-Anak Anda! - Part IV


RM.45.00

RM. 60.00 - SC
RM. 80.00 - HC

RM. 50.00

RM. 40.00


RM. 50.00Senin, 27 September 2010

Yahudi & Zionisme - Part II


RM. 38.00


RM. 35.00


RM. 35.00


RM. 30.00Bacaan Akhir ZamanRM. 45.00


RM.100Minggu, 26 September 2010

Yahudi & Zionisme - Part I


RM. 42.00


RM. 50.00RM. 40.00