Senin, 15 November 2010

Buku Terbaik Hanya Untuk Pembaca TerbaikBuku Induk Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi - HC

RM 75,00

Buku Pintar Akhlak - SC

RM 55,00

Bilik-Bilik Cinta Cinta Muhammad

RM 45,00

Dalam Dekapan Ukhwah - SC

RM 38,00

Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadits Nabi - 8 Jilid Ekslusif - HC

RM 450,00

Kecantikan Syurgawi Agar Secerdas dan Secantik Bidadari

RM 65,00

Multiple Intellegences For Islamic Teaching

RM 35,00


Buku Pintar Alam Ghaib

RM 75,00Jumat, 12 November 2010

The Miracle The Reference 22 In 1Harga yang bersahaja RM160,00Syaamil Al-Qur’an Miracle The Reference (22 In 1)

Mudah, Sahih, Lengkap, dan KomprehensifSebuah karya spektakuler yang disusun berdasarkan referensi yang sahih dan lengkap sebagai sarana belajar Al-Qur’an secara komprehensif. Metodologi penyusunan materi yang sistematisk serta metod tafsiriyah-lafziyah dengan Metod Hijaz dalam Terjemah Per-Kata adalah salah satu bahagian penting yang mengalami penyempurnaan.

Secara menyeluruh, terdapat 22 manfaat yang dapat diambil dalam 1 Al-Qur’an, yaitu:

1. Terjemah Tafsiriyah Per Kata
2. Keyword (Bloking ayat sebagai pembahasan)
3. Sistem Pewarnaan Tajwid
4. Panduan Hukum Tajwid
5. Terjemah Kementrian Agama RI
6. Munasabah Ayat dan Surah
7. Tafsir Ath-Thabari
8. Tafsir Ibnu Katsir
9. Hadits sahih
10. Doa dan Zikir
11. Kosakata
12. Asbabunnuzul
13. Doa Dalam Al-Qur’an
14. Khazanah Pengetahuan
15. Tanda-tanda Dalam Al-Qur’an
16. Asmaul Husna Effect
17. Indeks Tematik.
18. Sirah Nabawiyah (suplemen bonus)
19. Atlas Sirah Nabawiyah (suplemen bonus)
20. Analisis Peta (suplemen bonus)
21. Dzikir Al-Ma’surat. (suplemen bonus)
22. DVD metode SYABANA (suplemen bonus)

dipersembahkan untuk Anda para pembelajar Al-Qur’an sejati agar dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencapai derajat keimanan sebagaimana yang digariskan Allah dalam Al-Qur’an.

1. Kelengkapan materi (dengan 22 manfaat) berdasarkan referensi yang valid
2. Tersusun dengan sistmatis
3. Melalui proses Tashih dan pemeriksaan ketat, dengan tim pemeriksa yang kualified

4. Lebih tipis 100 halaman dari Miracle sebelumnya


Rabu, 10 November 2010

Silsilah Hadis SahihAlhamduillah,
Yang Ditunggu, Datang Juga!


Pastikan Anda termasuk dalam senarai penempahan Ranah Buku Islam
dan mendapatkan harga yang istimewa.

Hubungi : 014 661 5748


Silsilah Hadits Shahih


Hard Cover, 2 Jilid, Harga RM2

Jilid I - 749 halaman
Jilid II - 697 halaman

Sinopsis


Tak ada yang meragukan keahlian Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam penelitian hadits, salah satu karya besar beliau dalam bidang ilmu hadits adalah Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah yang kemudian dikenal dengan Ash-Shahiihah.

Ash-Shahiihah adalah hadits-hadits yang beliau kumpulkan dari berbagai kitab hadits yang haditsnya berderajat Hasan dan Shahih.

Dalam penyusunannya beliau membuat bab-bab yang terdiri dari satu atau lebih hadits kemudian beliau terangkan Takhrij-nya dan beliau keluarkan dari hadits tersebut hukum-hukumnya. Kitab tersebut akhirnya menjadi salah satu rujukan dalam menentukan derajat suatu hadits.

Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman (salah satu murid beliau) mengumpulkan seluruh matan hadits dari kitab tersebut dan meletakkan hadits-hadits sesuai dengan pembagian bab yang telah disusun Syaikh al-Albani rahimahullah dalam daftar isi kitabnya (Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah).

Tujuannya agar orang-orang yang tidak memiliki spesialisasi keilmuan dalam ilmu hadits dapat membaca dan menelaah kitab ini dengan mudah. Sekaligus kitab ini menjadi bekal bagi para peneliti, para khathib, da'i dan para pemberi nasihat. Karena dengan memisahkan takhrij sanad hadits yang panjang dari matannya pada kitab as-Shahiihah ini, mereka dapat mencari hadits yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah.

Berikut ini susunan bab yang berisikan hadits-hadits yang telah diurutkan tersebut:

1. Akhlak, Perbuatan Baik, dan Hubungan Antar Sesama Makhluk.
2. Adab dan Meminta Izin.
3. Adzan dan Shalat.
4. Kurban, Binatang Sembelihan, Makanan, Minuman, Aqiqah, dan Bersikap Lembut Terhadap Binatang.
5. Iman, Tauhid, Agama, dan Qadar.
6. Sumpah, Nadzar, dan Kafarat.
7. Jual beli, Usaha, dan Zuhud.
8. Taubat, Nasihat, dan Pelembut Hati.
9. Surga dan Neraka.
10. Haji dan ‘Umrah.
11. Hudud, Mu’amalah dan Hukum-Hukum.
12. Khilafah, Bai’at, Keta’atan, dan Pemerintahan.
13. Zakat, Kedermawanan, Sedekah dan Hibah.
14. Pernikahan, Bersikap Adil Terhadap Para Istri, Mengasuh Anak dan Bersikap Adil di Antara Mereka Serta Memberi Mereka Nama-Nama yang Bagus.
15. Safar, Jihad, Peperangan dan Berlaku Lembut Kepada Binatang.
16. Sirah Nabawi dan Perjalanan Hidup Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam.
17. Puasa dan Shalat Malam.
18. Pengobatan dan Menjenguk Orang Sakit.
19. Thaharah dan Wudhu’.
20. Ilmu, Sunnah, dan Hadits Nabi.
21. Fitnah, Tanda-Tanda Datangnya Kiamat dan Kebangkitan.
22. Keutamaan-Keutamaan al-Qur’an, Doa, Dzikir, dan Rukyah.
23. Pakaian, Perhiasan, [Permainan], dan Gambar.
24. Permulaan Alam Semesta, Para Nabi, dan Keajaiban-Keajaiban Makhluk Allah.
25. Penyakit, Jenazah, dan Kubur.
26. Keutamaan Seorang Tokoh dan Kekurangannya.
27. Nasihat dan Pelembut Hati.
28. Masalah-Masalah Lainnya.

Adapun metode yang digunakan Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman dalam memisahkan matan-matan hadits pada kitab ash-Shahiih dari sanadnya adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkan hadits beserta latar belakang hadits tersebut jika ada.

2. Mencantumkan matan-matan hadits berdasarkan urutan angka.
Kemudian pada akhir matan tersebut, menyebutkan nomor haditsnya dari kitab Silsilah ash-Shahiihah di dalam tanda kurung.
Dalam hal ini, tidak disebutkan satupun jalur-jalur periwayatannya maupun rujukannya dari kitab-kitab hadits.

3. Ditemukan beberapa hadits yang dicantumkan berulang-ulang dalam banyak tempat, maka beliau mencantumkan hadits-hadits yang berkaitan dengannya yang tercantum dalam lima jilid pertama kitab as-Silsilah ash-Shahihah, dan meletakkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini yang ditemukan pada jilid keenam dan jilid ketujuh di bawah nomor hadits di depan.

4. Hadits-hadits yang diulangi penyebutannya oleh Syaikh al-Albani rahimahullah pada lebih dari satu bab, maka dicantumkan saja seperti apa adanya.Pendidikan Anak
Selasa, 09 November 2010

Pastikan Bacaan Terbaik Untuk Anak-Anak KitaRM 75.00

RM 38.00

RM 45.00

RM 38.00

RM 40.00

RM 28,00

RM 45,00


RM 20,00

RM 18,00

RM 100,00

RM 35.00

RM 35,00

RM 180,00Tarbiyah & Dakwah
Wasiat Qurani Aktivis Harakah

RM 35.00

Fikih Pergerakan Sayyid Quthb;
Aku Wariskan Untuk Kalian

RM 35.00

New Quantum Tarbiyah;
Membentuk Kader Dasyat Full Manfaat


RM 26.00

Musuh Cita-Cita Pengemban Dakwah

RM 24.00

Muhammad Masih Hidup

RM 32.00Minggu, 07 November 2010

Zaadul Ma'ad 6 Jilid

Zaadul Ma'ad - 6 Jilid - HC

RM 300,00

Pastikan Anda Dapat Original DVDRM 32,00
RM 36,00
KCB 1 & 2 - RM 64,00RM 36,00

RM 23,00Available Now!
Membongkar Aib Seks Bebas & Hedonisme Kaum Selebriti

Harga - RM 30.00


Komunikasi Konseling; Dari Wawancara, Seni Mendengar Sampai Soal Keperibadian

Harga - RM 35,00

Islam & Ekologi Manusia

Harga - RM 35.00


Kamis, 04 November 2010

Bacaan Segar dan MenyegarkanAkhlak Rasul Menurut Bukhari & Muslim
Akhlak Rasul Menurut Bukhari & Muslim - HC

Harga - RM 65.00Selasa, 02 November 2010

The Great Muslim ScientistThe Great Muslim Scientist

Pemikiran & Penemuan 22 Ilmuan Muslim Kebanggaan Dunia

Penulis : Hery Sucipto

Harga : RM 20.00

Deskripsi :

Kontribusi islam terhadap perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi di masa lalu begitu nyata. Fakta itu jelas tertulis dalam sejarah manapun, meski selalu ada upaya ‘menggelapkan’ sejarah gemilang tersebut.

Buku yang ada di tangan anda ini menyingkap sepank terjang, kontribuai, serta penemuan 22 ilmuan Muslim paling tersohor. Penemuan di berbagai bidang disiplin keilmuan, terutama bidang sains dan tenologi, yang hingga kini terus menjadi rujukan terpenting,termasuk referensi utama para ilmuan modern dan barat.

Para ilmuan Muslim berikut penemuannya yang dikupas dalam buku ini antara lain: Al-Khawarizmi yang menemukan teori algoritma dan juga seorang astronom, Ar-Razi yang perintis kedokteran modern, Ibnu Haitsam yang ahli penglihatan dan pakar mata,Jabir Hayyan yang menemukan ilmu kimia, Al-Biruni yang penemu gaya gravitasi, Ibnu Sina sang bapak kedokteran modern, Ibnu Majid yang menemukan navigasi dan kompas, Ibnu Nafis yang menemukan ilmu peredaran darah, dan sebagainya. Mereka semua hidup di abad pertengahan, dan menjadi ahli sekaligus penemu berbagai teori ilmu, juga fasih ilmu agama. Scientis sekaligus ulama.

Buku ini juga mengupas sosok ilmuan Muslim spektakuler di abad modern, yakni ahli fisika Abdus Salam yang meraih hadiah Nobel, serta putra Indonesia yang mendunia, BJ. Habibie, yang ahli pesawat terbang dan penemu system pesawat bolang-baling. Puluhan penemuannya telah di patenkan secara internasional. Mudah-mudahan mereka semua menjadi bagi generasi Islam mendatang untuk meraih kejayaan Islam.
Senin, 01 November 2010

Buku Induk Akidah Islam
Buku Induk Akidah Islam
(Syarah Aqidah Wasithiyah)


Penulis : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Deskripsi : viii + 936 Halaman - HC

Harga : RM 95.00

Sinopsis

Buku Induk Akidah Islam ini adalah terjemah Syarah Aqidah Wasithiyah, sebuah kitab yang tuntas membahas pokok-pokok fundamental Akidah Islam sebagaimana yang dibakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jama’ah: Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, Asma` dan Sifat, Qadha` dan Qadar, Hari Akhir, Iman kepada Nabi a, sikap terhadap para sahabat, Syafa’at di Hari Kiamat, sikap terhadap Karamah para wali, rincian masalah bid’ah dalam Agama, dan lain sebagainya. Aqidah Wasithiyah pernah menyebabkan Syaikhul Islam, penulisnya, dihadapkan kepada forum debat terbuka, lalu dihadap-kan ke mahkamah, bahkan beliau dipenjara kemudian.

Ada apa dengan Aqidah Wasithiyah? Padahal kitab ini ditulis oleh Syaikhul Islam berdasarkan permintaan hakim (qadhi) daerah Wasith saat itu, dan karena itulah kemudian dinamakan dengan Aqidah Wasithiyah? Di dalamnya Syaikhul Islam di antaranya menuangkan pokok-pokok keyakin-an dan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah berkaitan dengan Asma` (nama-nama) dan Sifat Allah, yang setiap poin beliau tegakkan dengan dalil dan hujjah yang kokoh tak terbantahkan; dari al-Qur`an dan as-Sunnah, bahkan ijma’ as-Salaf ash-Shalih.

Masalahnya, jika akidah yang diusung Aqidah Wasithiyah adalah akidah Ahlus Sunnah, lalu kenapa orang-orang berusaha menzhalimi dan menjebloskan beliau ke dalam penjara, padahal sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah? Inilah barangkali yang menyebabkan kitab ini menjadi sangat urgen untuk dikaji. Dan inilah buah karya hebat yang pernah menggetarkan singgasana para pengikut kesesatan dan hawa nafsu. Buku ini kemudian muncul menjadi totalitas yang menyeluruh dan detil, karena disyarah oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah abad 20, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Buku Induk Akidah Islam ini, sekalipun berukuran cukup tebal, tapi disuguhkan dengan bahasa dan urutan sajian yang mudah dipahami, dan memang diperuntukkan bagi semua kalangan. Selamat membaca! (tokobukuatqiya.com)