Senin, 18 Oktober 2010

Buku Pintar - Part III

Sebuah buku yang menghimpun data-data penting tentang:* profil negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim

* organisasi-organisasi Islam internasional dan nasional

* kekhalifahan-kekhalifahan besar dalam sejarah Islam

* kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara

* surah-surah Al-Quran berdasarkan urutan turun

* indeks tema-tema penting Al-Quran

* kitab-kitab tafsir dan hadis termasyhur

* teks Piagam Madinah & khutbah wada

* 99 asmaul husna & 200 julukan Nabi Muhammad

* panduan salat, zakat, puasa, dan haji

* masjid-masjid istimewa seantero dunia

* nama-nama bayi muslim

* dan masih banyak lagi …

Rujukan abadi para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, wartawan,
dai/mubalig, ulama, pegawai pemerintah, aktivis LSM, dan politisi.


Harga: RM.100.00


Tidak ada komentar:

Posting Komentar