Rabu, 06 Oktober 2010

Referensi Tafsir Kontemporeri - Part IITAFSIR AL-QURAN AL-AISAR

Penulis:
Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi

Terbitan:
Darus Sunnah

Harga:
RM. 520

Berkaitan Buku:

1 - Menjelaskan kalimah demi kalimah secara literal menurut kaedah bahasa 'Arab.

2 - Kemudian, setiap ayat ditafsirkan dengan bentuk penafsiran yang umum/global. Penafsiran bagi setiap ayat dihubungkan dari satu ayat ke satu ayat.

3 - Penafsiran dikuatkan dengan hadis-hadis dan atsar-atsar (riwayat yang bersandarkan kepada penafsiran para sahabat).

4 - Setiap penjelasan dan penafsiran diberikan kesimpulan dan pelajaran yang terkandung daripada ayat yang ditafsirkan.

Jumlah Muka Surat:
600-800 m/s. bagi setiap jilid (secara purata). Kesemuanya ada 7 jilid.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar